DAROWIZNY

Jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz dokonać dowolnej wpłaty na nasze konto bankowe.

W tytule przelewu prosimy wpisać „Darowizna na cele statutowe”

 

STOWARZYSZENIE ŚWIĘCI Z SĄSIEDZTWA

BANK PEKAO Oddział w Toruniu

45 1240 1936 1111 0010 9472 0764