PREZES – Daria Katarzyna Jenczewska

WICEPREZES – Ewa Melerska

SKARBNIK – Lidia Maria Drewniak

SEKRETARZ – Joanna Cecylia Wąsik

ASYSTENT KOŚCIELNY – ks. Paweł Borowski